"TÔI LÀ AI? | MỤC ĐÍCH SỐNG LÀ GÌ? | LÀM GÌ? ĐỂ CUỘC ĐỜI Ý NGHĨA"
"Trong TẤT CẢ mọi thứ được gọi là CÓ. MỤC ĐÍCH là cái có ĐẦU TIÊN!"

SOCIAL EVENTS / SỰ KIỆN CHIA SẺ - TƯ VẤN

PHÁP GIẢI "ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH"
"1 BƯỚC ĐI NÀY - ĐÚNG MỤC ĐÍCH"
"CÓ MUỐN, VÀ KHÔNG CÓ "TÔI MUỐN"; TỰ VẤN "TÔI LÀ AI?"

Learn More

WHOLE STORE / CỬA HÀNG SÁCH - HỌC VẤN

PHÁP CÓ "HIỆN TẠI - VĨNH HẰNG"
"1 TRỌNG TÂM NÀY - LÀ HIỆN TẠI"
"CÓ LÀM, VÀ KHÔNG CÓ TÔI LÀM"; TỰ VẤN "TÔI LÀ AI?"

Learn More

OPERATIONAL PARTNERS / CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG - KHAI VẤN

PHÁP VẤN "TÔI LÀ AI?"
"1 HÀNH ĐỘNG NÀY - LÀ NHẬN THỨC"
"CÓ NGHĨ, VÀ KHÔNG CÓ TÔI NGHĨ"; TỰ VẤN "TÔI LÀ AI?"

Learn More

LIFETIME MEMBERSHIP / CON NGƯỜI THÀNH VIÊN - CỐ VẤN

PHÁP BIẾT "TÔI LÀ"
"1 HƠI THỞ NÀY - LÀ HIỆN HỮU"
"CÓ BIẾT, VÀ BIẾT "TÔI LÀ""; TỰ VẤN "TÔI LÀ AI?"

Learn More

FOUNDATION FLOWS / DÒNG CHẢY NỀN TẢNG - TỰ VẤN

PHÁP LÀ "TÔI"
"1 KHOẢNH KHẮC NÀY - LÀ TẤT CẢ"
"CÓ LÀ, VÀ CÓ "TÔI LÀ""; TỰ VẤN "TÔI LÀ AI?"

Learn More